Hjælp til din bogføring og administration

- Vi kan yde assistance og akut hjælp inden for følgende områder:

 • Daglig bogføring af kreditor- og finansbilag
 • Løn- og administrationsomkostninger
 • Debitor- og kreditorstyrring
 • Fakturering
 • Rykkerprocedure
 • Igangsætning af inkasso
 • Bankbetalinger
 • Bankafstemning
 • Årsrapport
 • Selvangivelse
 • Gennemgang af arbejdsprocedure
 • Gennemgang af faste omkostninger

 • Gennemgang af forsikringer og pensioner
 • Budgetlægning og opfølgning
 • Likviditetsstyring
 • Nøgletal for din virksomhed
 • Ansvaret for tømning af e-boks
 • Opsætning af logo
 • Hjælp til diverse juridiske spørgsmål
 • GDPR
 • Hjemmeside
 • Adwords
 • SoMe
 • Reklamefilm