Kompetencer og ansvarsområder

- Vi overtager ansvaret for f.eks.:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og lejerkartotek
 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af huslejestigninger og håndtering af restancer
 • Al kontakt med lejere, håndhævelse af husorden, klagesager m.v.
 • Ind- og fraflytningssyn samt fraflytningsopgørelser
 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme- og driftsregnskaber
 • Diverse rapporteringer efter behov
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Facility management
 • Markedsføring og udlejning af ejendomme
 • Advokat
 • Revisor