Reklamebekyttelse

 

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ikke bruges til reklamehenvendelser. Oplysningerne må heller ikke bruges i forbindelse med andre henvendelser, medmindre der er specifik hjemmel i lov eller virksomheden har givet sit samtykke.

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ligeledes alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister - samlet eller gruppevis - såfremt modtageren af oplysningerne skriftligt erklærer at ovenstående vil blive overholdt.

Overtrædelse af reglerne om reklamebeskyttelse kan straffes med bøde.

Ovenstående følger af CVR-lovens bestemmelser, jf. § 19 og § 22.

- Kilde: virk.dk